Bảo dưỡng dàn nóng và thay thế, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí

(eFinance Online) - Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu Bảo dưỡng dàn nóng và thay thế, sửa chữa các thiết bị điều khiển trung tâm hệ thống điều hòa không khí tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

  Tên bên mời thầu: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

  Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Điện thoại/fax/email: 04.22202828.

  Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

  1. Tên gói thầu: Bảo dưỡng dàn nóng và thay thế, sửa chữa các thiết bị điều khiển trung tâm hệ thống điều hòa không khí tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: Bảo dưỡng dàn nóng và thay thế, sửa chữa các thiết bị điều khiển trung tâm hệ thống điều hòa không khí đang sử dụng tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  2. Tên dự án: Bảo dưỡng dàn nóng và thay thế, sửa chữa các thiết bị điều khiển trung tâm hệ thống điều hòa không khí tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

  3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ 00, ngày 06 tháng 7 năm 2016 đến trước 9 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2016 (Trong giờ hành chính).

  7. Địa điểm phát hành HSYC: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 04.22202828.

  8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng/bộ.

  9. Bảo đảm dự thầu:

  - Số tiền đảm bảo dự thầu: 7.000.0000 đồng.

  - Bằng chữ: Bảy triệu đồng.

  - Đồng tiền sử dụng: VNĐ.

  - Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng.

  10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2016.

  11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)