Bảo dưỡng máy sắc ký khí

(eFinance Online) - Cục Kiểm định Hải quan mời thầu Bảo dưỡng máy sắc ký khí.

-  Tên Bên mời thầu: Cục Kiểm định Hải quan.

- Tên gói thầu số 1: “Bảo dưỡng máy sắc ký khí (GC6890N), máy sắc ký lỏng (HPLC1100), máy sắc ký lỏng khối phổ 3 lần tứ cực nối tiếp (LCMS/MS)”.

- Tên gói thầu số 2: “Bảo dưỡng máy sắc ký khí GC/MS, 2 máy quang phổ hồng ngoại Nicolet 6700”.

- Tên gói thầu số 3: “Bảo dưỡng máy nhiễu xạ tia X (XRD), máy huỳnh quang tia X (XRF), máy phân tích Lưu huỳnh cacbon G4HF”.

- Tên gói thầu số 4: “Bảo dưỡng máy quang phổ tử ngoại Cintra303, máy đo sức căng bề mặt, máy chuẩn độ tự động”.

- Tên gói thầu số 5: “Bảo dưỡng các thiết bị phân tích mẫu vải, giấy”.

- Tên gói thầu số 6: “Bảo dưỡng các thiết bị phân tích còn lại”.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 03 tháng 08 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 08 năm 2016.

- Giá bán: 500.000 đồng/bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

- Địa chỉ bán và nhận HSMT: Cục Kiểm định Hải quan, 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 08 năm 2016.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 08 năm 2016 tại Cục Kiểm định Hải quan, 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Trung tâm kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)