Bảo dưỡng tàu HQ56 năm 2016

(eFinance Online) - Cục Điều tra chống buôn lậu mời thầu Bảo dưỡng tàu HQ56 năm 2016.

Tên bên mời thầu: Cục Điều tra chống buôn lậu.

Địa chỉ: Tầng 17 - Tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: ĐT: (04).39440833, số máy lẻ 9842; Fax: (04).39440633.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Bảo dưỡng tàu HQ56 năm 2016.

Nội dung chính của gói thầu: Bảo dưỡng tài HQ56 năm 2016, gói thầu hạn mức quy mô nhỏ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

2. Tên dự toán: Dự toán nhiệm vụ chi sửa chữa tài sản.

3. Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 30 tháng 6 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 26 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 5 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tầng 17 - Tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (04). 39440833 - Máy lẻ: 9842. Fax: (04).39440633.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 2.500.000 đồng Việt Nam. (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn). Nhà thầu nộp bảo lãnh dự thầu thông qua một Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chậm nhất trước 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 26/7/2016.

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 26 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30, ngày 26 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)