Bảo trì bảo dưỡng định kỳ hệ thống thang máy tại tòa nhà Trung tâm QLVH HT CNTT

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Bảo trì bảo dưỡng định kỳ hệ thống thang máy tại tòa nhà Trung tâm QLVH HT CNTT Hải quan.

A. Thông tin chung:  

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Bảo trì bảo dưỡng định kỳ hệ thống thang máy tại tòa nhà Trung tâm QLVH HT CNTT Hải quan.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số /QĐ-CNTT ngày 15/8/2016 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bảo trì bảo dưỡng định kỳ hệ thống thang máy tại tòa nhà Trung tâm QLVH HT CNTT Hải quan“.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 41.976.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Bảo trì bảo dưỡng định kỳ hệ thống thang máy tại tòa nhà

Trung tâm QLVH HT CNTT Hải quan

41.976.000 VNĐ

Kinh phí NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Quý III năm 2016

Trọn gói

24 tháng liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng cộng giá gói thầu: 41.976.000 VNĐ

(eFinance)