Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống camera tại Chi cục Hải quan Sân Bay quốc tế Đà Nẵng

Cục Hải quan TP Đà Nẵng mời thầu "Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống camera tại Chi cục Hải quan Sân Bay quốc tế Đà Nẵng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

- Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống camera tại Chi cục Hải quan Sân Bay quốc tế Đà Nẵng.

- Tên dự án: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống camera tại Chi cục Hải quan Sân Bay quốc tế Đà Nẵng.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 06/05/2015 đến trước 08 giờ ngày 14/05/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan TP Đà Nẵng - 250 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng; Số điện thoại: 0511.3823761; Số Fax: 0511.3823328.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 14 tháng 5 năm 2015.

(eFinance)