Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin năm 2015

Cục Hải quan TP Đà Nẵng mời thầu Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin năm 2015.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

- Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin năm 2015.

- Tên dự án: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 10/04/2015 đến trước 08 giờ ngày 20/04/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan TP Đà Nẵng - 250 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng; Số điện thoại: 0511.3823761; Số Fax: 0511.3823328.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 20 tháng 4 năm 2015.

(eFinance)