Bảo trì Cổng thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục DTNN mời thầu "Bảo trì Cổng thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục DTNN.

- Tên gói thầu: “Bảo trì Cổng thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước”.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 08h00 ngày 13 tháng 5 năm 2015 đến trước 9h00 ngày 19 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Nhận Báo giá: Từ 08h00 ngày 13/5/2015 đến trước 09h00 ngày 19 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ nhà nước; Địa chỉ: Số 291, Ngõ 343 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất trước 09h00, ngày 19 tháng 5 năm 2015 tại Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ nhà nước; Địa chỉ: Số 291, Ngõ 343 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội.

(eFinance)