Bảo trì trang thiết bị công nghệ thông tin

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên mời thầu "Bảo trì trang thiết bị công nghệ thông tin".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

- Tên gói thầu: Bảo trì trang thiết bị công nghệ thông tin.

- Tên dự án: Bảo trì trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2015.

- Nguồn vốn: Sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá từ 8 giờ, ngày 20 tháng 7 năm 2015 đến trước 10 giờ, ngày 23 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: tại Văn phòng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

- Địa chỉ nhận báo giá: tại Văn phòng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 23/7/2015.

- Báo giá sẽ được mở công khai vào 10 giờ (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 7 năm 2015, tại Văn phòng Cục dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

(eFinance)