Cải tạo, sửa chữa bóc dỡ đá và chống thấm

Cục Thuế thành phố Hà Nội mời thầu "Cải tạo, sửa chữa bóc dỡ đá và chống thấm".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa bóc dỡ đá và chống thấm.

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cục Thuế thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: 187 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội. Điện thoại/ Fax/ E-mail: (04) 3 5143702.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản trị - Tài vụ, Cục Thuế TP Hà Nội, 187 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 11 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn) Bằng tiền Việt Nam đồng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 06 tháng 11 năm 2015 tại Cục Thuế thành phố Hà Nội: số 187 Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

Cục Thuế thành phố Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)