Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch gói thầu "Cải tạo, sửa chữa nâng cấp mái tôn, gạch lát nền, sơn cửa, sơn tường mặt tiền, nhà vệ sinh Nhà điều hành".

Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

- Điện thoai: 0710.3883116 - Fax: 0710.3824497.

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp mái tôn, gạch lát nền, sơn cửa, sơn tường mặt tiền, nhà vệ sinh Nhà điều hành kho Dự trữ Trà Nóc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 107/QĐ-CDTTNB ngày 21/6/2016, về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu Công trình Cải tạo, sửa chữa nâng cấp mái tôn, gạch lát nền, sơn cửa, sơn tường mặt tiền, nhà vệ sinh Nhà điều hành kho Dự trữ Trà Nóc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 873.493.953 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu đã có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất TCXD

2.000.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 

Tháng 6/2016

Trọn gói

Tháng 6/2016

2

Chi phí thẩm định hồ sơ yêu cầu; Chi phí thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất

2.000.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 

Tháng 6/2016

Trọn gói

Tháng 6/2016

3

Chi phí giám sát thi công xây dựng

21.382.279

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 

Tháng 6/2016

Trọn gói

Tháng 6/2016 đến tháng 9/2016

4

Chi phí bảo hiểm công trình

1.600.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 

Tháng 6/2016

Trọn gói

Tháng 6/2016 đến tháng 9/2016

5

Chi phí kiểm toán

16.420.659

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 

Tháng 9/2016

Trọn gói

Tháng 9/2016

6

Thi công xây dựng, Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành

830.091.015

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 

Tháng 6/2016

Trọn gói

Tháng 6/2016 đến tháng 9/2016

(eFinance)