Chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo kế hoạch gói thầu Chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

  - Địa chỉ: Số 12 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

  - Điện thoại: 0500.3856634.

  - Fax: 0500.3852861.

  - E-mail: tvnhan.dla@gdt.gov.vn.

2. Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1608/QĐ-CT ngày 31/8/2016.

Người phê duyệt: Trần Đăng Đức; Chức vụ: Q. Cục trưởng.

4. Tổng mức đầu tư: 1.974.320.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

1. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế.

2. Giá gói thầu: 1.974.320.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 năm 2016.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(eFinance)