Chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế

Cục thuế Thanh Hoá mời thầu "Chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế huyện Quảng Xương".

- Tên bên mời thầu: Cục thuế Thanh Hoá. 

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế huyện Quảng Xương thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. 

- Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu. 

- Nguồn vốn: Nguồn vốn NSNN. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ, ngày 09  tháng 9 năm 2015 đến trước 9   giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2015 ( trong giờ hành chính). 

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế Thanh Hoá, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá. Điện thoại 0376.661.061, fax: 0376.661.072. 

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). 

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng 403 tầng 4 nhà VP Cục thuế, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá. 

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2015. 

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng tiền Việt Nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân hàng. 

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 năm 2015, tại Phòng 403 tầng 4 nhà VP Cục thuế, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá. 

Cục thuế Thanh Hoá kính mời các đại diện của nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)