Chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2015 của Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2015 của Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang".

- Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2015 của Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

- Tên dự án: Gói thầu chỉnh lý tài liệu năm 2015.

- Nguồn vốn: Kinh phí NSNN do Tổng cục Thuế cấp năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 8giờ ngày 02 tháng 7 năm 2015 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 09 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế tỉnh Bắc Giang, số 280 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Dĩnh kế - Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 0240.3855266.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá) chậm nhất trước 16 giờ 00 phút ngày 09 tháng 7 năm 2015.

- Hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai vào 16 giờ 30 phút ngày 09 tháng 7 năm 2015 tại phòng họp tầng 2 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

(eFinance)