Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tháng 8/2015 tại cơ quan Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế mời thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tháng 8/2015 tại cơ quan Tổng cục Thuế".

- Tên bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tháng 8/2015 tại cơ quan Tổng cục Thuế.

- Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tháng 8/2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8h ngày 25/8/2015 đến trước 16h30 ngày 1/9/2015.

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Tổng cục Thuế (tầng 5, phòng 503, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

- Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất báo giá: Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Tổng cục Thuế (tầng 5, phòng 503, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 16h30 ngày 1/9/2015.

Tổng cục Thuế sẽ thông báo kết quả chào hàng bằng văn bản đến từng Đơn vị tham gia nộp hồ sơ đề xuất và tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn để ký hợp đồng.

(eFinance)