Chỉnh sửa phần mềm quản lý cán bộ

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Chỉnh sửa phần mềm quản lý cán bộ phục vụ yêu cầu của ngành Hải quan.

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu:

Gói thầu: “Chỉnh sửa phần mềm quản lý cán bộ phục vụ yêu cầu của ngành Hải quan”.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1179/QĐ-TCHQ ngày 27/4/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “ Chỉnh sửa phần mềm quản lý cán bộ phục vụ yêu cầu của ngành Hải quan”.

4. Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 2.118.578.261 đồng.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Chỉnh sửa phần mềm quản lý cán bộ phục vụ yêu cầu của ngành Hải quan

2.118.578.261 đồng

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Hải quan

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Trong quý II năm 2016

Hợp đồng trọn gói

180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.(kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định)

Giá gói thầu: 2.118.578.261 đồng

(eFinance)