CTCP Khoáng sản Hòa Bình bị UBCKNN phạt 200 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 11/8/2016, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 837/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Khoáng sản Hòa Bình.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. CTCP Khoáng sản Hòa Bình không công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 2209/2014/NQ-HĐQT ngày 22/9/2014 về thông qua lựa chọn đối tác; Thông báo số 06/2014/KHB ngày 09/6/2014 về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Thông báo số 35/2014/KHB ngày 28/10/2014 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, Thông báo số 70/2015/KHB ngày 16/10/2015 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Nghị quyết HĐQT số 0801/2015/NQ-HĐQT ngày 08/01/2015 về Hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Khai thác và khoáng sản Yên Bái, Nghị quyết HĐQT số 206/2015/NQ-HĐQT ngày 20/6/2015 về Hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu, Nghị quyết HĐQT số 1810/2015/NQ-HĐQT ngày 18/10/2015 về hợp đồng giao dịch với công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận, Nghị quyết HĐQT số 2411/2015/NQ-HĐQT ngày 24/11/2015 về hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia lai, Nghị quyết HĐQT số 09/2016/NQ-HĐQT ngày 17/03/2016 về hợp tác kinh doanh (Tình tiết tăng nặng: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Phạt tiền 100 triệu đồng vì báo cáo có nội dung không chính xác. Ngày 02/4/2015 Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình có văn bản số 08/2015/KHB gửi UBCKNN báo cáo về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2014 tăng vốn điều lệ từ 62,7 tỷ đồng lên 262,7 tỷ đồng, theo đó, Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền thu được là 200 tỷ đồng để: Mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh (Hợp tác đầu tư vào Công ty cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh (150 tỷ đồng)), Mua máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ khai thác mỏ (40 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (10 tỷ đồng). Tuy nhiên, tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HĐHTKD ngày 08/10/2014 ký giữa Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình với Công ty cổ phần Khoáng sản Vĩnh Thịnh không có thông tin về việc mua mỏ khoáng sản phục vụ sản xuất kinh doanh; Công ty không mua dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị phục vụ cho việc khai thác mỏ theo như nội dung thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Báo cáo số 08/2015/KHB ngày 02/4/2015 gửi UBCKNN).

Tổng mức phạt cho các hành vi vi phạm hành chính của CTCP Khoáng sản Hòa Bình là 200 triệu đồng.

Các mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 34 và Điểm b, Khoản 4, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)