Cục CNTT & Thống kê hải quan Thuê dịch vụ thẩm định giá

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với nội dung “Mua dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất (bao gồm cả bảo hành mở rộng) đối với trang thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu”.
 
 
 
 
 

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với nội dung “Mua dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất (bao gồm cả bảo hành mở rộng) đối với trang thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu”.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 96/QĐ-CNTT ngày 10/6/2016 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với nội dung “Mua dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất (bao gồm cả bảo hành mở rộng) đối với trang thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 12.739.486 VNĐ Bằng chữ: Mười hai triệu, bảy trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm tám mươi sáu đồng).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gianbắt đầu tổ chứclựa chọn nhà thầu

Loạihợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với nội dung “Mua dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất (bao gồm cả bảo hành mở rộng) đối với trang thiết bị phần cứng tại Trung tâm dữ liệu

12.739.486VNĐ

Kinh phí NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Quý II năm 2016

Trọn gói

10 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng cộng giá gói thầu: 12.739.486VNĐ

(eFinance)