Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ mời thầu thi công xây lắp

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Thi công xây lắp".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp.

- Tên dự án: Đường nhà kho tiền chế; Đường nội bộ kho K1+K2; Đường nối QL1K; Cống thoát nước QL1K - Chi cục DTNN Miền Đông.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08 giờ 00 ngày 22 tháng 9 năm 2014 đến trước 9 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, địa chỉ số 42 Đại lộ Bình Dương - P. Phú Hòa - Tp. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3844492 - Fax: 0650 3844497.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng: 1.000.000 đồng.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 9 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2014 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, địa chỉ 42 Đại lộ Bình Dương - P. Phú Hòa - Tp. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương.

(eFinance)