Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá mời thầu Gói thầu số 3

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Thi công xây dựng Nhà điều hành; Gara ô tô & xe máy; Nhà trực & vệ sinh chung; Hồ điều hòa phục vụ PCCC".

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

2. Tên dự án: Điểm kho dự trữ Gia Hà - Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Xương (Hạng mục: Nhà điều hành; Gara ô tô & xe máy; Nhà trực & vệ sinh chung; Hồ điều hòa phục vụ PCCC).

3. Tên gói thầu:

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng Nhà điều hành; Gara ô tô & xe máy; Nhà trực & vệ sinh chung; Hồ điều hòa phục vụ PCCC.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức:

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu: Từ 08 giờ ngày 16/9/2014 đến trước 09h00’ ngày 26/9/2014.

- Thời gian đóng thầu: Vào hồi 09h00’ ngày 26/9/2014.

- Thời gian mở thầu: Vào hồi 10h00’ ngày 26/9/2014.

8. Bảo đảm dự thầu:

Gói thầu số 3: 57.000.000 đồng (Năm mươi bảy triệu đồng chẵn).

9. Lệ phí bán Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ. (Một triệu đồng/01 bộ hồ sơ).

10. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

12. Địa chỉ bán HSMT, nhận HSDT và mở thầu: tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá, Số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Các Nhà thầu quan tâm cần hỏi thêm chi tiết xin liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

(eFinance)