Cục Hải quan Bình Dương mời thầu Mua sắm dụng cụ đựng mẫu hàng hoá

Cục Hải quan Bình Dương sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Mua sắm dụng cụ đựng mẫu hàng hoá".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan Bình Dương.

- Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ đựng mẫu hàng hoá.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chống hành vi kinh doanh trái pháp luật.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 7 năm 2014 đến 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ - Quản trị, tầng 2 Trụ sở Cục Hải quan Bình Dương - 327 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3820119, Fax: 0650.3820119.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2014.

(eFinance)