Cục Hải quan Đồng Nai mời thầu gói thầu số 12

Cục Hải quan Đồng Nai có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu số 12: Cung cấp, lắp đặt thang máy trọng tải 750kg, 05 điểm dừng, tốc độ 60m/phút cho công trình Kho Trung tâm lưu trữ - Cục Hải quan Đồng Nai sử dụng vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan Đồng Nai, địa chỉ: số 9A đường Đồng Khởi, phường Tam Hoà, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 061.3895 710; 061.3895 707, Fax: 061.3895 721.

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu từ ngày 26/6/2014 đến trước 14 giờ 00 ngày 01/7/2014 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan Đồng Nai, địa chỉ: số 9A đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Cục Hải quan Đồng Nai kính mời các nhà thầu tham dự.

(eFinance)