Cục Hải quan Hà Giang mời thầu Kiểm toán công trình

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kế hoạch gói thầu số 4: Kiểm toán công trình.
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193 860689.

- Fax: 02193 866637.

2. Tên dự án: Công trình: Chi cục Hải quan cửa khẩu Săm Pun, Hạng mục: Cải tạo nhà vệ sinh, mái che, đường ống cấp nước sinh hoạt.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 4: Kiểm toán công trình

Chỉ định thầu rút gọn

5.468.064 đồng

5.468.064 đồng

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính Quốc Gia

Quyết định số 535/QĐ-HQHG, ngày 13/12/2016

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

(eFinance)