Cục Hải quan thành phố Cần Thơ mời thầu Gói thầu số 5

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu số 5: Thi công xây lắp các hạng mục công trình (bao gồm: phần cọc, phần thô, phần hoàn thiện, cấp thoát nước, điện - chiếu sáng, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí).

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Thi công xây lắp các hạng mục công trình (bao gồm: phần cọc, phần thô, phần hoàn thiện, cấp thoát nước, điện - chiếu sáng, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí).

- Tên công trình: Trụ sở Chi cục Hải Quan cửa khẩu cảng Cần Thơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2014 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ (Số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ (Số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: Bằng thư Bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hay bằng hình thức đặt cọc, ký quỹ với giá trị là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại Cục Hải quan thành phố Cần Thơ: Số 18 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)