Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo điều chỉnh gói thầu số 1

Cục Hải quan tỉnh An Giang đề nghị Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan, Website Hải quan An Giang đăng tải thông báo điều chỉnh thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây lắp các hạng mục gồm Nhà làm việc (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Nhà công vụ, nhà ăn tập thể (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Nhà kho lưu trữ, kho tạm giữ (Phần kiến trúc, kết cấu, điện nước, chống sét); Xây lắp hệ thống điện nhẹ; Nhà để xe; Nhà bảo vệ; Nhà kỹ thuật; Sân vườn tiểu cảnh; Sân đường giao thông; Cấp điện tổng thể; Cấp nước tổng thể; Thoát nước, chiếu sáng sân vườn ngoài nhà; Cổng, hàng rào; Bể  phốt 20m3; Bể phốt 5m3; Bể vớt mỡ 3m3; Cung cấp và lắp đặt thiết bị chống sét, bơm nước sinh hoạt.

2. Tên dự án: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh An Giang

3. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 12 tháng 11 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 02 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 02 tháng 12 năm 2015.

Thông tin đã đăng tải trên Website (ngày 09 tháng 11 năm 2015).

Nay Cục Hải quan tỉnh An Giang thông báo điều chỉnh với nội dung như sau:

- Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2015.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 180 ngày, kể từ ngày đóng thầu.

- Hình thức: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2015.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)