Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp mời thầu Gói thầu số 1

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp (Chủ đầu tư) có kế hoạch đấu thầu theo luật đấu thầu gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm các hạng mục công trình chính, hạng mục phụ trợ, hạng mục hạ tầng, hạng mục kè bảo vệ bờ; Xây lắp hạng mục nhánh rẽ trung thế 3P-22KV và trạm biến áp 3P-160KVA (bao gồm máy biến áp); Cung cấp toàn bộ hệ thống cây xanh công trình; Cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (gồm máy bơm nước chữa cháy)) thuộc dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước; theo hình thức đấu thầu rộng rãi (trong nước).

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. Thực hiện: Năm 2014 - 2017.

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình (Bao gồm các hạng mục công trình chính, hạng mục phụ trợ, hạng mục hạ tầng, hạng mục kè bảo vệ bờ; Xây lắp hạng mục nhánh rẽ trung thế 3P-22KV và trạm biến áp 3P-160KVA (bao gồm máy biến áp); Cung cấp toàn bộ hệ thống cây xanh công trình; Cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (gồm máy bơm nước chữa cháy)).

Địa điểm xây dựng: Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Tổng Hợp (đơn vị tư vấn/Bên mời thầu) mời các nhà thầu đến tham gia mua hồ sơ mời thầu gói thầu nêu trên tại Văn phòng Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Tổng Hợp.

Địa chỉ: Số 112, Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067 3872855, 067 6250062; Fax: 067 3872855.

Mua 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 21 /10/2015 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 10 /11/2015 (trong giờ làm việc hành chính).

Nộp hồ sơ dự thầu tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Tổng Hợp.

Thời điểm đóng và mở thầu:

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 ngày10 / 11/2015.

Mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu, tại Hội trường Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp (Bên chủ đầu tư).

Địa chỉ: Số 91, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Kính mời các nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)