Cục Hải quan tỉnh Hà Giang mời thầu Mua sắm văn phòng phẩm năm 2015

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Mua sắm văn phòng phẩm năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2014.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

+ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 03/02/2015 đến 9 giờ 00 phút ngày 11/02/2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà giang; Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang (Điện thoại: 02193.860689, Fax: 02193.866637).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút ngày 11/02/2015 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Hà giang; Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang.

(eFinance)