Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời thầu Gói thầu số 10

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời thầu Gói thầu số 10 (Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy).

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 10 (Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy).

- Tên dự án: Trụ sở Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 15 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2014 đến trước 15 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, số 154, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0393.857.317 số máy lẽ 106. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 15 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, số 154, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

(eFinance)