Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo mời thi tuyển thiết kế kiến trúc

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (Bên mời thi tuyển) chuẩn bị tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh theo các quy định hiện hành của nhà nước. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh xin mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tới tham gia thi tuyển.

- Các tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu thông tin và được cung cấp Hồ sơ mời thi tuyển kiến trúc miễn phí tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; Địa chỉ Số 154 đường Trần Phú - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0393.857.317 số máy lẽ 106.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thi tuyển trong 15 ngày từ ngày 27/4/2015 đến ngày 12/5/2015 (trừ các ngày thứ 7 và chủ nhật), vào các giờ: Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30; Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h30.

- Thời gian chuẩn bị phương án dự thi: từ ngày 27/4/2015 đến ngày 27/5/2015.

- Thời gian nộp Hồ sơ dự thi: Thời gian nộp hồ sơ dự thi vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), bắt đầu từ ngày 12/5/2015 đến chậm nhất vào lúc 17h30 ngày 27/5/2015: Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30; Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h30.

- Đánh giá xếp hạng phương án thi tuyển dự kiến từ ngày 28/5/2015 đến ngày 30/5/2015.

- Thông báo kết quả dự kiến ngày 01/6/2015.

Lưu ý: Đại diện đến nhận Hồ sơ mời thi tuyển phải có Giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân nếu là tổ chức nghề nghiệp; Chứng chỉ hành nghề, chứng minh thư nhân dân nếu là cá nhân dự thi.

(eFinance)