Cục Hải quan tỉnh Long An mời thầu Gói thầu số 1

Cục Hải quan tỉnh Long An mời thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp các hạng mục (Nhà làm việc, Nhà công vụ, bếp ăn, Nhà xe 2 bánh 4 bánh, Nhà kiểm hóa, Nhà để máy phát điện, San lắp mặt bằng, Cổng hàng rào, Nhà bảo vệ, Sân đường nội bộ, bãi kiểm hóa, Cấp thoát nước tổng thể, Hệ thống cấp nước chữa cháy, Hệ thống điện toàn khu, chống sét, thiết bị điều hòa không khí).

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây lắp các hạng mục (Nhà làm việc, Nhà công vụ, bếp ăn, Nhà xe 2 bánh 4 bánh, Nhà kiểm hóa, Nhà để máy phát điện, San lắp mặt bằng, Cổng hàng rào, Nhà bảo vệ, Sân đường nội bộ, bãi kiểm hóa, Cấp thoát nước tổng thể, Hệ thống cấp nước chữa cháy, Hệ thống điện toàn khu, chống sét, thiết bị điều hòa không khí).

- Tên dự án: Trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Một giai đoạn, một túi hồ sơ).

- Thời gian bán HSMT từ 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 01 năm 2015 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 01 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Long An (Địa chỉ: số 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An);Điện thoại: 0723.826.449; Fax: 072.3829.888.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Long An (Địa chỉ: số 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 01 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng); Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm: Nhà thầu phải nộp bảo đảm dự thầu do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đứng ra bảo đảm hoặc bằng tiền mặt và phải được gởi đến Chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Long An (Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An).

Cục Hải quan tỉnh Long An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)