Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu Gói thầu số 2 - Thi công xây lắp, thuộc dự án Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đội kiểm soát số 1 - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2 - Thi công xây lắp, thuộc dự án Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Đội kiểm soát số 1 - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

- Nguồn vốn: Vốn ngành Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 18/5/2015 (trong giờ hành chính) đến trước 13h30’ ngày 28/5/2015. 

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: số 5 Bến Đoan - phường Hòn Gai - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại liên lạc: 033.3824137; Fax: 033.3824137.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài vụ Quản trị - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: số 5 Bến Đoan - phường Hòn Gai - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại liên lạc: 033.3824137; Fax: 033.3824137.

- Thời điểm đóng thầu: 13h30’ ngày 28/5/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng).

- Loại tiền sử dụng là Việt Nam đồng.

- Hình thức bảo đảm: bằng thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính  hợp pháp phát hành hoặc đặt cọc bằng tiền mặt tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2015, tại  Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)