Cục thuế Thành phố Hà Nội mời thầu chỉnh lý tài liệu

Cục thuế Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Chỉnh lý tài liệu".

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu cho Cục thuế Thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ 08 giờ, ngày 25 tháng 11 năm 2014 đến trước 09giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

+ Địa chỉ: P104 Cục Thuế TP Hà Nội, Số 187 Giảng Võ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại/ Fax/ E-mail: (04) 3 5143702.

+ Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: Trước 9 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2014 tại Phòng 104, Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Số 187 Giảng Võ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 12 năm 2014 tại Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Số 187 Giảng Võ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)