Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông báo điều chỉnh thời gian thầu

Căn cứ thông báo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời điểm bán HSMT: 08 giờ 00 phút, ngày 09/02/2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 10/03/2015.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 10/03/2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 10/03/2015.

Nay do điều chỉnh lại một số nội dung trong hồ sơ mời thầu, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh lại thời gian đóng, mở thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh như sau:

- Thời điểm bán HSMT: 08 giờ 00 phút, ngày 09/02/2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 13/3/2015.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 13/03/2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 13/3/2015.

(eFinance)