Cục Thuế TP.HCM mời thầu In vé giữ xe năm 2015

Phòng Quản trị Tài vụ - Cục Thuế TP.HCM mời thầu In vé giữ xe năm 2015.

- Tên bên mời thầu: Phòng Quản trị Tài vụ - Cục Thuế TP.HCM.

- Tên gói thầu: In vé giữ xe năm 2015.

- Tên dự án: Phục vụ cung cấp các loại ấn chỉ tại cơ quan Thuế.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, ngày 09/4/2015 đến trước 09 giờ, ngày 20/4/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản trị Tài vụ (phòng 12C) - Cục Thuế TP.HCM, số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM, ĐT: 08.3930.5942.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản trị Tài vụ (phòng 12C) - Cục Thuế TP.HCM.

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ, ngày 20/4/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm là thư bảo lãnh của ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 20/4/2015 tại Cục Thuế TP.HCM (Phòng họp 15B1), số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM.

Bên mời thầu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)