Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu gói thầu số 1 và 2

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu số 1 và 2: Thuê quản lý, vận hành hệ thống Hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính; Thuê quản trị, vận hành các Ứng dụng toàn ngành và Cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia (tại trung tâm Miền Bắc).

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

Gói thầu 01: Thuê quản lý, vận hành hệ thống Hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính.

Gói thầu 02: Thuê quản trị, vận hành các Ứng dụng toàn ngành và Cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia (tại trung tâm Miền Bắc).

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 14/05/2015 đến trước 09 giờ ngày 08/06/2015.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 08/06/2015.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 08/06/2015 tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu:

Gói thầu 01: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).

Gói thầu 02: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoặc tiền mặt.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)