Cục Tin học và Thống kê tài chính mời thầu đào tạo

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu đào tạo.

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu 1: Đào tạo chuyên gia phân tích bảo mật EC-Council ECSA.

+ Gói thầu 2: Đào tạo Oracle BI Publisher 11g R1: Fundamentals New.

+ Gói thầu 3: Đào tạo Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards.

+ Gói thầu 4: Đào tạo Oracle BI Applications 11g: Implementation Using ODI New.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 09h00 ngày 25/11/2014 đến trước 09 giờ ngày 5/12/2014.

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 5/12/2014.

- Địa điểm đóng, mở thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu :

+ Gói thầu 1: Đào tạo chuyên gia phân tích bảo mật EC-Council ECSA: 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Gói thầu 2: Đào tạo Oracle BI Publisher 11g R1: Fundamentals New: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn).

+ Gói thầu 3: Đào tạo Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards: 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Gói thầu 4: Đào tạo Oracle BI Applications 11g: Implementation Using ODI New: 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 5/12/2014, tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ mời thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)