Cục Tin học và Thống kê tài chính thông báo gia hạn gói thầu bảo trì phần mềm

Ngày 30/7/2015, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã gửi công văn số 670/THTK-CNTT cho báo đấu thầu đăng thông báo mời thầu với những nội dung cụ thể như sau:

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

- Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

+ Gói thầu 1: Bảo trì phần mềm Quản lý giá.

+ Gói thầu 2: Bảo trì phần mềm CSDL Đối tượng nộp thuế.

- Thông báo mời thầu: Từ ngày 31/7/2015 trên Website đấu thầu, Báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (mã thông tin: 215073022015; ngày xuất bản: 31/07/2015; số báo đăng: 143), Website Bộ Tài chính.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ 00 phút ngày 06/8/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 20/8/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20/8/2015.

Nay Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính đề nghị thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu, cụ thể như sau:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 27/8/2015.

- Thời gian đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 27/8/2015.

- Thời gian mở hồ sơ dự thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 27/8/2015.

- Địa điểm nhận HSDT: Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)