Cung cấp báo, tạp chí năm 2016 cho Văn phòng Tổng cục Hải quan

(eFinance Online) - Văn phòng Tổng cục Hải quan mời thầu Cung cấp báo, tạp chí năm 2016 cho Văn phòng Tổng cục Hải quan.

Tên bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Lô E3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại/fax: 04.39440833/04.39440632.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp báo, tạp chí năm 2016 cho Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống máy chấm công vân tay tại trụ sở Tổng cục Hải quan.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp lắp đặt hệ thống máy chấm công vân tay tại trụ sở Tổng cục Hải quan.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 04/7/2016.

7. Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng Tổng cục Hải quan, tầng 1, Tổng cục Hải quan, lô E3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại/fax: 04.39440833 / 04.39440632.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

9. Phát hành hồ sơ: 1.000.000 đ (một triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 11 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)