Cung cấp dịch vụ bán đấu giá lương thực dự trữ năm 2016

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch gói thầu Cung cấp dịch vụ bán đấu giá lương thực dự trữ năm 2016.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.822.720.

- Fax: 0313.747 179; Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bán đấu giá lương thực dự trữ năm 2016.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu tạm tính (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gianbán đấu giá

1

Cung cấp dịch vụ bán đấu giá lương thực dựtrữ năm 2016

Chỉ định thầu rút gọn

65.792.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Từ ngày 01/09/2016

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

(eFinance)