Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn gạo nhập kho dự trữ

(eFinance Online) - Chi cục Dự trữ Nhà nước An Dương mời thầu "Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2016".

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước An Dương.

- Địa chỉ: Số 268 đường 351 Nam Sơn huyện an Dương Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.589223.

- Fax/Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2016.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2016.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

176.000.000 đồng

176.000.000 đồng

Lương Văn Chanh

Quyết định số 20/QĐ-CCDTAD ngày 01/04/2016 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN An Dương

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 20/06/2016

(eFinance)