Cung cấp dịch vụ kênh đường truyền VPN/MPLS

Tổng cục Hải quan mời thầu "Cung cấp dịch vụ kênh đường truyền VPN/MPLS từ các Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng về Tổng cục Hải quan".

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- Điện thoại liên hệ: 04.39440833.

- Fax: 04.39440618.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ kênh đường truyền VPN/MPLS từ các Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng về Tổng cục Hải quan.

- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.      

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu vào giờ hành chính từ ngày 20/5/2015 đến 9 giờ 00 phút ngày 01/6/2015.

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Vụ Tài vụ -  Quản trị - Tổng cục Hải quan.

+ Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ Số điện thoại: 04.39440833; Fax: 04.39440618.

- Giá bán 01 bộ HSMT là: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Vụ Tài vụ - Quản trị, Phòng 12.08, Tầng 12 Trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 1/6/2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 12.000.000 VNĐ (Mười hai triệu đồng chẵn).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 01/6/2015, tại Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ Quản trị), Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)