Cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho 05 máy soi container di động

Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu "Cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho 05 máy soi container di động và dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Tổng cục Hải quan".

1. Tên cơ quan/Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04.3944.0833.

- Fax: 04.3944.0618.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 430/QĐ-TCHQ ngày 10/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

4. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

5. Giá gói thầu: 99.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho 05 máy soi container di động và dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Tổng cục Hải quan

 

 

99.000.000

 

Ngân sách nhà nước.

 

Chỉ định thầu rút gọn.

 

Tháng 3/2016.

 

Hợp đồng trọn gói.

 

45ngày

 
(eFinance)