Cung cấp dịch vụ thuê diện tích làm việc cho Cục Hải quan

Cục Hải quan tỉnh Điện Biên mời thầu "Cung cấp dịch vụ thuê diện tích làm việc cho Cục Hải quan tỉnh Điện Biên".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ thuê diện tích làm việc cho Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh [Trong nước].

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào 08h00 ngày 17/11/2015 đến trước 09h00 ngày 23/11/2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên (Văn phòng); Số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. Điện thoại/Fax: 0230.3836.379/ 0230.3825.632.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2015 tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 09h30 phút ngày 23/11/2015 tại Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, số 882 - Tổ 12 - Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên. Cục Hải quan tỉnh Điện Biên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)