Cung cấp dịch vụ vận chuyển 492,495 tấn gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên mời thầu "Cung cấp dịch vụ vận chuyển 492,495 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong thời gian giáp hạt năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên

- Tên gói thầu: cung cấp dịch vụ vận chuyển 492,495 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong thời gian giáp hạt năm 2015.

- Tên dự án: Cước vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

- Nguồn vốn: Sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá từ 8 giờ 00, ngày 06 tháng 7 năm 2015 đến trước 09 giờ00, ngày 09 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: tại Văn phòng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

- Địa chỉ nhận hồ sơ báo giá: tại Văn phòng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

- Thời điểm đóng thầu: 09giờ00 ngày 09/7/2015.

- Hồ sơ báo giá sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 7 năm 2015, tại Văn phòng Cục dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ báo giá tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)