Cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc mời thầu "Cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt III năm học 2015 - 2016".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Tên gói thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt III năm học 2015 - 2016.

- Tên dự án: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt III năm học 2015 - 2016.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (trong nước).

- Thời gian chuẩn bị báo giá: Từ 8h00 ngày 26/2/2016 đến trước 9h00 ngày 01/3/2016.

- Địa chỉ phát hành: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 9h00 ngày 01/3/2016.

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.822.720.

- Fax: 0313.747179; Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt I năm học 2015 - 2016.

Nội dung chính về thông báo mời chào hàng cạnh tranh:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu

Quyết định phê duyệt

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (miễn phí)

Thời hạn đóng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt I năm học 2015-2016

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

73.585.765 đồng

Quyết định số 319/QĐ-CDTĐB ngày 10/8/2015 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Từ 8h00 ngày 13/8/2015 đến trước 9h00 ngày 17/8/2015

9h00 ngày 17/8/2015

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 25/9/2015

 
(eFinance)