Cung cấp dịch vụ vệ sinh và chăm sóc cây cảnh tại Cơ quan UBCKNN

(eFinance Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo mời chào hàng gói “Cung cấp dịch vụ vệ sinh; cung cấp dịch vụ thuê và chăm sóc cây cảnh trong vòng 01 năm tại Cơ quan UBCKNN”.

- Tên Bên mời thầu: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu 01: Cung cấp dịch vụ vệ sinh cơ quan trong vòng 01 năm tại trụ sở Cơ quan UBCKNN.

+ Gói thầu 02: Cung cấp dịch vụ thuê và chăm sóc cây cảnh trong vòng 01 năm tại trụ sở Cơ quan UBCKNN.

- Tên dự án:

+ Dự án 01: Cung cấp dịch vụ vệ sinh cơ quan trong vòng 01 năm tại trụ sở Cơ quan UBCKNN.

+ Dự án 02: Cung cấp dịch vụ thuê và chăm sóc cây cảnh trong vòng 01 năm tại trụ sở Cơ quan UBCKNN.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí giao thường xuyên tự chủ của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 13 tháng 7 năm 2016 đến ngày 20 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN số 164 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội; điện thoại 04-39343727, Fax 04-39264869.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 20 tháng 7 năm 2016 tại Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN số 164 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

(eFinance)