Cung cấp diện tích làm việc cho Đội nghiệp vụ và Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan mời thầu "Cung cấp diện tích làm việc cho Đội nghiệp vụ và Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Cung cấp diện tích làm việc cho Đội nghiệp vụ và Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Tên dự án: Cung cấp diện tích làm việc cho Đội nghiệp vụ và Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách Nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 24/9/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 15/10/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng 5 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tầng 17 - Tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (04). 39440833 - Máy lẻ: 9842. Fax: (04).39440633.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 5 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tầng 17 - Tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 15/10/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 180.000.000 đồng Việt Nam. (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn). Nhà thầu nộp bảo lãnh dự thầu bằng tiền mặt tại địa điểm nêu trên hoặc nộp bảo lãnh dự thầu thông qua một Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chậm nhất trước 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 15/10/2014.

HSDT sẽ được mở vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 15/10/2014, tại Cục Điều tra chống buôn lậu theo địa chỉ trên.

Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)