Cung cấp, lắp đặt 06 máy soi hành lý, hàng hoá và cải tạo băng tải

Tổng cục Hải quan mời thầu "Cung cấp, lắp đặt 06 máy soi hành lý, hàng hoá và cải tạo băng tải tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất".

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- ĐT liên hệ: 04.39440833.

- Fax: 04.39440618.

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 06 máy soi hành lý, hàng hoá và cải tạo băng tải tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao cho Tổng cục Hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 31/10/2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 21/11/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan.

+ Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

+ Số điện thoại: 04.39440833 (0989 263016). Fax: 04.39440618.

- Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Vụ Tài vụ - Quản trị, Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 21/11/2014.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 450.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 21/11/2014, tại Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ Quản trị), Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tổng cục Hải quan kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)