Cung cấp lắp đặt bộ đầu ghi và lưu trữ cho hệ thống camera giám sát, dung lượng 200TB

Cục Hải quan TP Hải Phòng mời thầu "Cung cấp lắp đặt bộ đầu ghi và lưu trữ cho hệ thống camera giám sát, dung lượng 200TB".

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt bộ đầu ghi và lưu trữ cho hệ thống camera giám sát, dung lượng 200TB.

- Tên dự án (Hạng mục): Hệ thống lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn cho hệ thống camera.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ.

-Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 15/8/2015 đến trước 9 giờ 30 phút ngày 25/8/2015.

- Địa điểm bán HSMT: Cục Hải quan TP Hải Phòng (Phòng Tài vụ - Quản trị), số 159 Lê Hồng Phong - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng. Điện thoại: 031.3859145, Fax: 031.551879.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) /1 bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài vụ - Quản trị - Cục Hải quan TP Hải Phòng (Số 159 Lê Hồng Phong - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 25/8/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Hình thức nộp bảo đảm dự thầu: đặt cọc bằng tiền mặt, ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút ngày 25/8/2015 tại Cục Hải quan TP Hải Phòng (Phòng Tài vụ - Quản trị) - Số 159 Lê Hồng Phong - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng.

Cục Hải quan TP Hải Phòng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.

(eFinance)