Cung cấp lắp đặt điều hòa nhiệt độ

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Nam Định thông báo kế hoạch gói thầu Cung cấp lắp đặt điều hòa nhiệt độ cho Chi cục Thuế các huyện Ý Yên, Hải Hậu và Chi cục Thuế thành phố Nam Định.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

- Địa điểm: Số 5 đường Trần Thánh Tông - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại & Fax: 0350.3848768.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm tài sản năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 456/QĐ-CT ngày 23/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Nam Định.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

5. Tổng mức đầu tư: 540.000.000 đồng.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp lắp đặt điều hòa nhiệt độ cho Chi cục Thuế các huyện Ý Yên, Hải Hậu và Chi cục Thuế thành phố Nam Định.

540.000.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 5/2016

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)