Cung cấp lắp đặt Hệ thống báo cháy tự động, máy bơm điện và máy bơm sử dụng xăng

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu "Cung cấp lắp đặt Hệ thống báo cháy tự động, máy bơm điện và máy bơm sử dụng xăng cho công trình Trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Thanh Bình".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt Hệ thống báo cháy tự động, máy bơm điện và máy bơm sử dụng xăng cho công trình Trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Số lượng như sau:

1/- Máy Bơm chữa cháy Xăng - Tohatsu. Xuất xứ Nhật hoặc tương đương, mới 100%. Số lượng 01 cái.

2/- Máy Bơm chữa cháy điện - Pentax (Xuất xứ Ý hoặc tương đương) mới 100%. Số lượng 01 cái.

3/- Hệ thống báo cháy tự động. Số lượng 01 hệ thống.

- Tên dự án: Công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 07 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2015 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, Điện thoại: 067- 3855148, Fax 067-3856679.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2015.

(eFinance)